Bestuur

Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK
Opgericht 30 november 1951.

Seizoen 2023
Voorzitter 
J.M.M. Ooms
Kerkstraat 1 B per 1 aug. 2023
2211 RA Noordwijkerhout 
06 33583886
voorzitter@onderdeloupe.nl
jeroenooms56@gmail.com
Tweede Penningmeester en 
Hoofd Rondzendverkeer
Q.A.M. van den Berg 
Leidsevaart 160 
2211 WD Noordwijkerhout 
0252 372537 
qvdberg@noknok.nl
Veilingmeester 	
J.M.M. Ooms
Kerkstraat 1 B per 1 aug. 2023
2211 RA Noordwijkerhout 
06 33583886
veilingmeester@onderdeloupe.nl
jeroenooms56@gmail.com
1e Commissaris Algemene zaken
M. van der Zalm
Strausspark 6
2216 EG Voorhout 
0252 214356

Secretaris

Vacature
liefst met spoed in te vullen!

Eerste Penningmeester
F. Van der Meij
Bonnikeplein 19
2201 GK Noordwijk
06 51600306 penningmeester@onderdeloupe.nl
fransvdmeij@ziggo.nl


Webmaster  ad interim
R. Schild
Baartmanstraat 30
2171 DC Sassenheim 
0252 216746
webmaster@onderdeloupe.nl
2e Commissaris Algemene zaken
A.J.M. van der Meer
Duinschoten 17
2204 AC Noordwijk
0252 346340

Telefoon Trefpunt : 071 – 36 41 028

Lid 215 Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr : V 40448364.
ING rekening algemeen NL36 INGB 0000 6565 47
ING rekening veiling en rondzending NL93 INGB 0000 7715 33
Beiden ten name van P.V. “Onder de Loupe” Noordwijk