Bestuur

Postzegelvereniging "ONDER DE LOUPE" NOORDWIJK
Opgericht 30 november 1951.

Seizoen 2024
Voorzitter 
J.M.M. Ooms
Kerkstraat 1 B
2211 RA Noordwijkerhout 
06 33583886
voorzitter@onderdeloupe.nl
jeroenooms56@gmail.com
Tweede Penningmeester
Q.A.M. van den Berg 
Leidsevaart 160 
2211 WD Noordwijkerhout 
0252 372537 
qvdberg@noknok.nl
Veilingmeester ad interim	
J.M.M. Ooms
Kerkstraat 1 B 
2211 RA Noordwijkerhout 
06 33583886
veilingmeester@onderdeloupe.nl
jeroenooms56@gmail.com
1e Commissaris Algemene zaken
M. van der Zalm
Strausspark 6
2216 EG Voorhout 
0252 214356

Secretaris

Vacature
liefst met spoed in te vullen!

Eerste Penningmeester
F. Van der Meij
Bonnikeplein 19
2201 GK Noordwijk
06 51600306 penningmeester@onderdeloupe.nlWebmaster  ad interim
R. Schild
Baartmanstraat 30
2171 DC Sassenheim 
0252 216746
webmaster@onderdeloupe.nl
2e Commissaris Algemene zaken
Nadere invulling van deze functie volgt.  

Telefoon Trefpunt : 071 – 36 41 028

Lid 215 Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr : 40448364.
ING rekening NL36 INGB 0000 6565 47 ten name van PV “Onder de loupe” Noordwijk wordt per januari 2024 gebruikt voor alle betalingen dus ook het betalen van de gekochte veilingkavels.
ING rekening veiling en rondzending eindigend op 1533 is vervallen,
gelieve dit nummer uit uw bank betaaladressen te verwijderen.