Contact zoeken?

Voor telefoonnummers zie de pagina Bestuur.
onderstaand de E-mailadressen van de bestuursleden

Voorzitter Jeroen Ooms

Secretaris vacature

Penningmeester Frans van der Meij

Webmaster AI. Richard Schild

2e penningmeester Q. van den Berg

Veilingmeester Jeroen Ooms

voorzitter@onderdeloupe.nl

secretaris@onderdeloupe.nl

penningmeester@onderdeloupe.nl

webmaster@onderdeloupe.nl

qvdberg@noknok.nl

veilingmeester@onderdeloupe.nl