Laatste nieuws

Geen nieuwe website, maar wel een nieuw jasje

Corona perikelen.

We gaan weer starten! 13 september 2021 wordt de eerste bijeenkomst sinds 1 jaar. Van overheidswege moeten we ons nog houden aan de algemene maatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, bij ziekte of ongemak blijf thuis. De groepsgrootte is geen probleem meer.

Hopelijk is iedereen 2x gevaccineerd. De beste manier om het Corona in te dammen. Voor nu; houd uzelf en uw naasten in de gaten en blijf gezond. namens het bestuur, Jeroen Ooms, voorzitter PV Onder de Loupe Noordwijk

Parkeerkaarten

We hebben van parkeerbeheer weer parkeerkaarten gekocht. deze kosten 50 cent per stuk goed voor 3 uur parkeren. De kaarten van 2020 zijn en blijven dit jaar 2021 nog geldig.