Mededelingen

- Indien u maandelijks een mededeling wenst te ontvangen van de nieuwe Postzegelkoerier.

- Indien u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.

- Indien u onze maandelijkse veiling wilt zien.

RAADPLEEG DE VERNIEUWDE WEBSITE die regelmatig wordt ververst en 
ongeveer een week voor de 2e maandag van de maand op de website staat!

=====================================================

Laten veilen bij onder de loupe.

Wilt u iets laten veilen, dat kan uiteraard.

Om een en ander zo makkelijk mogelijk te maken wil de veilingmeester, om te kunnen veilen, graag het volgende:

Een compleet ingevulde kavellijst met daarop:

* Naam, adres, woonplaats gegevens, telefoonnummer, IBAN nummer en eventueel emailadres.

* Kavellijst beginnen met de kleine kavels met uw inzend-volgnummer
in de 2e kolom.

* Omschrijving en inzetprijs en eventueel catalogusnummer en cataloguswaarde volgens een recente catalogus, in de betreffende kolommen.

Wat de veilingmeester graag wil ontvangen zijn kleine kavels (liefst op kaartjes) Deze worden gecontroleerd op kwaliteit.

Blauwe mappen of stockboekbladen, stockboekjes, stockboeken en albums.

Geen Nederland vanaf 1960, er is geen vraag meer naar.             Geen grote dozen, -we hebben er geen plek voor- , die moet u zelf (laten) meenemen naar de verenigingsavond en krijgen ter plekke een kavelnummer waaronder ze geveild worden.

Begin de kavellijst bij de kleine kavels liefst op land en in chronologische volgorde van uitgifte, dan mappen of stockbladen, stockboeken, albums en beschrijf de dozen op de kavellijst.

Maximaal 25 kavels per inzender. 
Inzending is altijd op eigen verantwoording en volgens eigen opgave.

We veilen in volgorde van inzender, dit scheelt enorm veel werk.

Overleg of inlichtingen met de veilingmeester is altijd mogelijk.

Telefoonnummer: 06 33583886

Jeroen Ooms, veilingmeester.