Startpagina

Welkom op de nieuwe/vernieuwde website van onze postzegelvereniging.

Onze interim webmaster, Richard Schild, is er een tijd mee bezig geweest om deze website in de lucht te krijgen. de Nieuwsbrief is nog wel “een dingetje”. In verband met de privacywetgeving bestaat de kans dat we niet zomaar meer de gegevens mogen gebruiken. Derhalve nog even geen nieuwsbrief.

We wensen u veel leesplezier op deze vernieuwde website.

Corona en Filatelie bij PV Onder de Loupe Noordwijk.

Door het Coronavirus was het een bewogen 2020, voorjaar en zomer 2021. Wanneer we hopelijk weer kunnen starten op 13 september as. is het 12 maanden geleden dat we, in verenigingsverband, elkaar hebben gezien. Maar ook nu nog moeten we rekening houden met het Corona.

Per juli en augustus zijn er door de Overheid versoepelingen doorgevoerd. Natuurlijk zijn ook voor ons en “het Trefpunt” de regels van het RIVM van kracht. 1,5 m afstand bewaren, handen regelmatig wassen en/of desinfecteren, niezen en hoesten in de elleboog en bij koorts, verkoudheid, hoesten en keelpijn niet de deur uitgaan tenzij voor boodschappen of doktersbezoek. Ook op de verenigingsavond moeten en gaan we ons hier aan houden.

1. Bij binnenkomst desinfecteren we de handen met aanwezige desinfectievloeistof.

2. Er hangt een gezondheidsvragenlijst die u voor uzelf allemaal met nee moet kunnen beantwoorden. Bij een of meer ja als antwoord liever niet naar binnen.

3. We vragen u uw naam en telefoonnummer op de presentielijst te schrijven.

4. zo lang nodig treft U de beide zalen, we huren de kleinere zaal erbij, in aangepaste opstelling aan.

5. We lopen zo min mogelijk rond.

6. Wilt u kavels bekijken, dat kan, maar wel op volgorde van nummer die u kan krijgen bij binnenkomst. De nummers na het kijken weer inleveren.

7. De kavels zijn uitgestald op een aantal losse tafels, de looproute is van lage nummers naar hoge. Zet de kavels weer in de juiste volgorde terug.

8. Afhalen van “de doe eens een gooi puzzel”prijzen en Kroonpuzzel is als altijd op volgorde evenals de verloting maar we moeten toezien op de 1,5 m afstand houden.

9. Betalen van de kavels liefst met PIN, indien deze aanwezig is, op 1,5 m afstand van elkaar.

Het lijkt allemaal streng maar de gezondheid van onze kwetsbare- en andere leden gaat boven alles.

Voor nu en voor de toekomstige bijeenkomsten een gezellige avond gewenst!

LET OP

Aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Exposeren en presentaties

We hebben een computer met de mogelijkheid om CD’s of een USB stick af te spelen en een beamer. Dit seizoen hebben we een aantal leden bereid gevonden iets te vertellen over een filatelistisch onderwerp. Daarnaast is de mogelijkheid om iets te laten zien in onze expositieramen. Leuk om anderen deelgenoot te maken van uw collectie!

Andre van der Meer helpt U graag bij het inzetten van de expositie. Uiteraard krijgt U ruimte de eigen collectie, als u dat wil, toe te lichten. Zo ook is de mogelijkheid dat u een samenvatting in de postzegelkoerier plaatst.

Programma voor dit seizoen. (Wijzigingen voorbehouden)

13 september uitgestelde jaarvergadering.

11 oktober de presentatie van Jan van Schie.

8 november indien haalbaar de presentatie van Leo van der Meer.

13 december kerstborrel

10 januari nog in te vullen

14 februari jaarvergadering

14 Maart nog in te vullen

11 April onder voorbehoud een lezing van de heer Teller.

10 Mei laatste bijeenkomst van het seizoen.

Van de veilingmeester

Afgelopen maanden mocht ik van meerdere personen diverse filatelistische materialen in ontvangst nemen voor onze vereniging. Een verhuisdoos postzegels doosjes album etc van een bekende Hillegommer! Van 2 Noordwijkse dames stockboeken, velletjes en postzegelboekjes. Erfgenamen van oud verzamelaars albums stockboeken etc.

Komende maanden zult u de inhoud van dit alles als kavels, verlotingsprijzen en dubbeltjesboeken tegemoet zien. Allemaal hartelijk dank voor deze giften!

Jubileumjaar 2021

In 2021 bestaat onze vereniging 70 jaar. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. In overleg met onze voorzitter van de jubileum commissie stellen we het feestje uit naar ons 75 jarig bestaan in 2026!

Van de penningmeester

Door de Coronamaatregelen moeten we als vereniging in ieder geval in September 2021 de tweede zaal erbij huren. Mogelijk worden de regels de komende maanden verder versoepeld. Voornemen is de contributie voor 2022 onveranderd op het peil van 2021 te houden.