Startpagina

Welkom op de website van onze postzegelvereniging.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website. Een website die no-nonsens is, lekker in zwart / wit, wel zo helder.

De Nieuwsbrief is nog wel “een dingetje”. In verband met de privacywetgeving is een goede oplossing nog steeds niet gevonden. Derhalve nog geen nieuwsbrief.

Corona en Filatelie bij PV Onder de Loupe Noordwijk.

Na de Corona perikelen van de afgelopen 3 jaar geeft het Coronavirus op dit moment geen problemen. Het RIVM heeft het advies aan het kabinet afgegeven dat er geen massavaccinatiecampagnes of andere maatregelen meer nodig zijn. het lijkt er op dat we door de Coronaperikelen heen zijn. We houden u op de hoogte door berichtgeving op deze website.

LET OP: Aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Exposeren en presentaties.

We hebben een computer met de mogelijkheid om CD’s of een USB stick af te spelen en een beamer. Dit seizoen hebben we een aantal leden bereid gevonden iets te vertellen over een filatelistisch onderwerp. Daarnaast is de mogelijkheid om iets te laten zien in onze expositieramen. Leuk om anderen deelgenoot te maken van uw collectie!

U wordt geholpen bij het inzetten van de expositie. Uiteraard krijgt U ruimte de eigen collectie, als u dat wil, toe te lichten. Zo ook is de mogelijkheid dat u een samenvatting in de postzegelkoerier plaatst.

Programma voor dit de rest van dit jaar 2023. (Wijzigingen voorbehouden)

Omdat de 13 maart ledenvergadering en de april vergadering in verband met de Pasen is vervroegd naar 3 april zit hier slechts 3 weken tussen. Wil Peters en ondergetekende hebben 2 veilingen in 1 boekje weten te krijgen. met een aangepaste voorkant. Dit boekje geldt dan voor de maanden maart en april. U kunt de eventueel te veilen kavels voor mei tijdens de vergadering van maart inleveren.

In mei houden we een veiling van de retourkavels van voorgaande veilingen zodat ik mijn kelder leeg heb en kavel-loos de zomer in ga. het jaarprogramma na de zomervakantie moet nog nader worden ingevuld. U hoort hier te zijner tijd meer van. Jeroen Ooms, voorzitter

Van de veilingmeester.

Ik krijg doorlopend veel verzamelingen aangeboden om te laten veilen. Sommige mensen, niet leden, moet ik teleurstellen. Nederland van 1960 tot en met 2002 wordt niet meer verkocht en derhalve niet geveild. De markt is verzadigd. Zegels met een plakker of plakker rest aangeduid met * worden bijna niet gekocht. Buitenland van een goede kwaliteit, geen dunne zegels, geen scheurtjes en volledige tanden, neem ik aan ter veiling. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de toptijden qua prijzen zijn voorbij, maar als u er vanaf wilt bestaat de mogelijkheid. te laten veilen. Iedere hobby kost geld, de onze ook!! Jeroen Ooms veilingmeester

Van de penningmeester.

Door de stijgende kosten is de contributie gewijzigd. De contributie 2023 voor A leden; lidmaatschap, Maandblad filatelie en Postzegelkoerier wordt €52,60 B leden; lidmaatschap en Maandblad Filatelie €47,60 C leden; lidmaatschap en Postzegelkoerier €30,00 en D leden; lidmaatschap €25,00. De contributienota is verstuurd met de Postzegelkoerier van december. Frans van der Meij.