Startpagina

Welkom op de nieuwe/vernieuwde website van onze postzegelvereniging.

Onze interim webmaster, Richard Schild, is er een tijd mee bezig geweest om deze website in de lucht te krijgen. de Nieuwsbrief is nog wel “een dingetje”. In verband met de privacywetgeving bestaat de kans dat we niet zomaar meer de gegevens mogen gebruiken. Derhalve nog even geen nieuwsbrief.

We wensen u veel leesplezier op deze vernieuwde website.

Corona en Filatelie bij PV Onder de Loupe Noordwijk.

Door het Coronavirus was het een bewogen 2020, voorjaar en zomer 2021. Gelukkig zijn we september 2021 weer gestart met de verenigingsbijeenkomsten. Maar ook nu nog moeten we rekening houden met het Coronavirus. De overheid vraagt van ons aan te tonen dat we op de avonden geen Corona met ons meedragen. Dit moeten we aantonen door de QR code, het vaccinatiebewijs of het gele boekje te tonen. Vergeet u niet de QR code, vaccinatiebewijs of het gele boekje mee te nemen?

Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen zijn ook voor ons en “het Trefpunt” de regels van het RIVM van kracht. liefst 1,5 m afstand bewaren, handen regelmatig wassen en/of desinfecteren, niezen en hoesten in de elleboog en bij koorts, verkoudheid, hoesten en keelpijn niet de deur uitgaan tenzij voor boodschappen of doktersbezoek. Ook op de verenigingsavond moeten en gaan we ons hier aan houden.

1. Bij binnenkomst desinfecteren we de handen met aanwezige desinfectievloeistof.

2. Er hangt een gezondheidsvragenlijst die u voor uzelf allemaal met nee moet kunnen beantwoorden. Bij een of meer ja als antwoord liever niet naar binnen.

3. We vragen u uw naam en telefoonnummer en wel/niet gevaccineerd op de presentielijst te schrijven.

4. zo lang nodig treft U de beide zalen, we huren de kleinere zaal erbij, in aangepaste opstelling aan.

5. We lopen zo min mogelijk rond.

6. De kavels zijn uitgestald op een aantal losse tafels, de looproute is van lage naar hoge nummers. Zet de kavels weer in de juiste volgorde terug.

7. Afhalen van “de doe eens een gooi puzzel” prijzen en Kroonpuzzel is als altijd op volgorde evenals de verloting maar we moeten toezien op de 1,5 m afstand houden.

8. Betalen van de kavels liefst met PIN, indien deze aanwezig is, op 1,5 m afstand van elkaar.

Het lijkt allemaal streng maar de gezondheid van onze kwetsbare- en andere leden gaat boven alles.

Voor nu en voor de toekomstige bijeenkomsten een gezellige avond gewenst!

LET OP: Aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Exposeren en presentaties

We hebben een computer met de mogelijkheid om CD’s of een USB stick af te spelen en een beamer. Dit seizoen hebben we een aantal leden bereid gevonden iets te vertellen over een filatelistisch onderwerp. Daarnaast is de mogelijkheid om iets te laten zien in onze expositieramen. Leuk om anderen deelgenoot te maken van uw collectie!

Andre van der Meer helpt U graag bij het inzetten van de expositie. Uiteraard krijgt U ruimte de eigen collectie, als u dat wil, toe te lichten. Zo ook is de mogelijkheid dat u een samenvatting in de postzegelkoerier plaatst.

Programma voor dit seizoen 2021/2022. (Wijzigingen voorbehouden)

13 september uitgestelde jaarvergadering.

11 oktober de presentatie van Jan van Schie.

8 november indien haalbaar de presentatie van Leo van der Meer en het 70 jarig bestaan van de vereniging.

13 december kerstborrel

10 januari nog in te vullen

14 februari jaarvergadering

14 Maart nog in te vullen

11 April onder voorbehoud een lezing van de heer Teller.

10 Mei laatste bijeenkomst van het seizoen.

Van de veilingmeester

Afgelopen maanden mocht ik van meerdere personen diverse filatelistische materialen in ontvangst nemen voor onze vereniging. Een verhuisdoos postzegels doosjes album etc van een bekende Hillegommer! Van 2 Noordwijkse dames stockboeken, velletjes en postzegelboekjes. Erfgenamen van oud verzamelaars albums stockboeken etc.

Komende maanden zult u de inhoud van dit alles als kavels, verlotingsprijzen en dubbeltjesboeken tegemoet zien. Allemaal hartelijk dank voor deze giften!

Van de penningmeester

De contributie voor 2022 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het dit jaar. Bij het afrekenen van de kavels hebben we niet altijd de beschikking over een PINmachine. Neemt u voldoende contant geld mee? Op rekening betalen kan ook. maakt u het geld binnen 3 dagen doch uiterlijk binnen een week over. We willen graag de inzenders uitbetalen.

Jubileumjaar 2021

In 2021 bestaat onze vereniging 70 jaar. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. In overleg met onze voorzitter van de jubileum commissie stellen we het feestje uit naar ons 75 jarig bestaan in 2026!