Startpagina

Welkom op de website van onze postzegelvereniging.

wij wensen u veel leesplezier op onze nieuwe website. een website die no-nonsens is lekker in zwart / wit wel zo helder.

De Nieuwsbrief is nog wel “een dingetje”. In verband met de privacywetgeving is een goede oplossing nog steeds niet gevonden. Derhalve nog geen nieuwsbrief.

Corona en Filatelie bij PV Onder de Loupe Noordwijk.

Na de Corona perikelen van de afgelopen 2 jaar geeft het Coronavirus op dit moment geen problemen. Wel is de verwachting dat dit najaar er weer een opleving is. We houden u op de hoogte door berichtgeving op deze website.

LET OP: Aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Exposeren en presentaties

We hebben een computer met de mogelijkheid om CD’s of een USB stick af te spelen en een beamer. Dit seizoen hebben we een aantal leden bereid gevonden iets te vertellen over een filatelistisch onderwerp. Daarnaast is de mogelijkheid om iets te laten zien in onze expositieramen. Leuk om anderen deelgenoot te maken van uw collectie!

André van der Meer helpt U graag bij het inzetten van de expositie. Uiteraard krijgt U ruimte de eigen collectie, als u dat wil, toe te lichten. Zo ook is de mogelijkheid dat u een samenvatting in de postzegelkoerier plaatst.

Programma voor dit de rest van dit jaar 2022. (Wijzigingen voorbehouden)

12 september start tweede deel van het jaar.

10 oktober zonder tegenbericht een presentatie van Jan van Schie.

14 november

12 december “de Kerstborrel” een traditie bij de laatste keer van het jaar.

Data bijeenkomsten in 2023

9 januari, 13 februari jaarvergadering, 13 maart, 3 april, 8 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2023.

Van de veilingmeester

afgelopen voorjaar en zomer heb ik veel verzamelingen aangeboden gekregen om te veilen. Sommige mensen heb ik moeten teleurstellen. Nederland van 1960 tot en met 2002 wordt niet meer verkocht en derhalve niet geveild. De markt is verzadigd. Zegels met een plakker of plakker rest aangeduid met * worden bijna niet gekocht.

Van de penningmeester

De contributie voor 2022 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2021. Bij het afrekenen van de kavels hebben we niet altijd de beschikking over een PIN-machine. Neemt u voldoende contant geld mee? Op rekening betalen kan ook. maakt u de rekening binnen 3 dagen doch uiterlijk binnen een week over. We willen graag de inzenders uitbetalen.

Jubileumjaar 2021

In 2021 bestaat onze vereniging 70 jaar. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. In overleg met onze voorzitter van de jubileum commissie gaan we aan de slag om toch iets feestelijks te doen in 2022 en niet te wachten tot ons 75 jarig bestaan in 2026 ! Wat? De leden zullen het binnenkort horen!