Startpagina

Welkom op de website van onze postzegelvereniging.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website. Een website die no-nonsens is, lekker in zwart / wit, wel zo helder. Alleen het nieuwe kaftje vanaf oktober2023 en digitaal de foto’s in de PK zijn in kleur.

De Nieuwsbrief blijft “een dingetje”. In verband met de privacywetgeving is een goede oplossing niet voor handen. Derhalve geen nieuwsbrief.

LET OP: Aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Exposeren en presentaties.

We hebben een computer met de mogelijkheid om CD’s of een USB stick af te spelen en een beamer. Dit seizoen hebben we een aantal leden bereid gevonden iets te vertellen over een filatelistisch onderwerp. Daarnaast is de mogelijkheid om iets te laten zien in onze expositieramen. Leuk om anderen deelgenoot te maken van uw collectie!

U wordt geholpen bij het inzetten van de expositie. Uiteraard krijgt U ruimte de eigen collectie, als u dat wil, toe te lichten. Zo ook is de mogelijkheid dat u een samenvatting in de postzegelkoerier plaatst.

Van de veilingmeester.

Ik krijg doorlopend veel verzamelingen aangeboden om te laten veilen. Sommige mensen, niet leden, moet ik teleurstellen. Nederland van 1960 tot en met 2002 wordt niet meer verkocht en derhalve niet geveild. De markt is verzadigd. Zegels met een plakker of plakker rest aangeduid met * worden bijna niet gekocht. Buitenland van een goede kwaliteit, geen dunne zegels, geen scheurtjes en volledige tanden, neem ik aan ter veiling. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de toptijden qua prijzen zijn voorbij, maar als u er vanaf wilt bestaat de mogelijkheid. te laten veilen. Iedere hobby kost geld, de onze ook!! Jeroen Ooms veilingmeester

Van de penningmeester.

Door de stijgende kosten is de contributie gewijzigd. De contributie 2023 voor A leden; lidmaatschap, Maandblad filatelie en Postzegelkoerier wordt €52,60 B leden; lidmaatschap en Maandblad Filatelie €47,60 C leden; lidmaatschap en Postzegelkoerier €30,00 en D leden; lidmaatschap €25,00.

Het bestuur heeft de ledenvergadering in de septembervergadering voorgesteld de contributie voor 2024 niet te verhogen. Iedereen tevreden!

Frans van der Meij.