Rondzendverkeer

Rondzendverkeer PV “Onder de Loupe” Noordwijk

Omdat het vele werk wat het rondzendverkeer met zich meebrengt niet meer opweegt tegen de opbrengsten van dit rondzendverkeer heb ik, en het bestuur, aan de ledenvergadering van september, voorgelegd te stoppen met dit rondzendverkeer per 1 januari 2024. Vanaf het najaar 2023 worden er geen boekjes meer aangenomen, de rondgegane boekjes afgerekend met de inzenders en de finale rekening opgemaakt.
Reden was ook dat steeds minder leden van onze vereniging maken gebruik van het rondzendverkeer.
De werkwijze is als volgt:
In grote lijnen is een rondzending een koffertje met een 20 tal boekjes waarin zich postzegels bevinden. Meestal gesorteerd op land met een catalogusnummer boven het zegel en de prijs eronder.

De vereniging wordt in secties ingedeeld b.v. de wijk Duinpark,
Boerenburg, Grashoek en Vinkenveld. Ook zijn er secties buiten Noordwijk.

Zo’n koffertje gaat dan van het ene lid naar het andere waarbij
men de rondzending maximaal 3 dagen in bezit mag houden.

Als men een zegel wil kopen, haalt men voorzichtig het zegel uit het betreffende boekje en noteert op een verzamellijst achter de eigen naam en in de kolom van het betreffende boekje het (totaal) bedrag van uitname. Tenslotte telt men de uitnames van alle boekjes bij elkaar en betaald u via het rekeningnummer van de vereniging NL 36 INGB 00006565 47 PV Onder de loupe Noordwijk onder vermelding van rondzendnummer (op de lijst te vinden) of via een enveloppe in het kistje. Daarna brengt men het koffertje naar de volgende op de verzamellijst.

Het lijkt misschien wat ingewikkeld maar het is in de praktijk heel eenvoudig.

Als leden zelf rondzendboekjes willen samenstellen uit hun “dubbele” zegels kan dat uiteraard ook.

De vereniging beschikt over een aantal blanco boekjes die
tegen € 1,00 per boekje te verkrijgen zijn en ik ben uiteraard
bereid om enige praktische tips te geven over het inplakken etc.

Q.A.M. van den Berg, Hoofd Rondzendverkeer.