Van de …

Voorzitter

Na een prachtige zomer, tenminste als je van zon en warmte houdt, gaan we 12 september 2022 gaan we weer van start. U hebt het vast al ergens gelezen. Het programma is als vanouds, ruimte voor de mededelingen, de puzzels, ruimte voor koffie/thee of iets sterkers te verkrijgen bij de bar, lekker veiling kijken en daarna kopen en afrekenen. We hebben een ge-upgrade computer en een nieuwe printer. Laten we hopen dat de problemen die we hadden in het verleden met afrekenen hiermee voorkomen. Plezierige avond gewenst. Jeroen Ooms, voorzitter

Secretaris

De functie van secretaris is vacant. De ledenadministratie van de vereniging wordt bijgehouden door onze stille kracht Wil Peters. Mutaties kunt u doorgeven via de voorzitter. mailadres: voorzitter@onderdeloupe.nl telefoon 06 33583886 Meld u aan voor deze bestuursfunctie.

Penningmeester

Bij de afrekening van de kavels hebben we vaak de beschikking over een pinapparaat. Dit lenen we van de postzegelhandelaar Verlooij. Helaas zijn ze door omstandigheden soms niet aanwezig. Neem contant geld mee. Wanneer u koopt op rekenng betaal dan liefst binnen 3 dagen, uiterlijk een week op rekeningnummer NL 93 INGB 0000 7715 33. We willen de inzenders graag uitbetalen. Alvast dank. Frans van der Meij en Quirinus Van den Berg.

Hoofd Rondzendverkeermeester

Er zijn weer rondzendboekjes te koop € 1,00 bij het hoofd rondzendverkeer. Wilt u deze ontvangen zoek contact met mij. Telefoonnummer 0252 372537 emailadres qvdberg@ noknok.nl Quirinus van den Berg.

veilingmeester

Deze maand september 2022 een wat kortere veiling met slechts 160 kavels. Volgende maanden zullen dit er weer rond de 200 worden. Het valt op dat er steeds meer kavels in de vorm van albums en stockboeken worden aangeboden en minder kleine kavels. Jammer. Jeroen Ooms