Van de …

Voorzitter

2024 staat voor de deur. We kunnen terugkijken op een goed jaar 2023, behalve dat het ledenaantal door natuurlijk verloop terugloopt wat ook de verwachting was en er nauwelijks nieuwe leden bijkomen. Ons hoofd rondzendverkeer heeft aangegeven dat het qua tijdsinvestering en opbrengsten niet meer in verhouding staat om met ons rondzendverkeer door te gaan. Dit jaar gaan we afspreken met het bestuur van onze zustervereniging Katwijk-Rijnsburg of zij dit gaan overnemen. De avonden worden gevuld met onze vaste programmaonderdelen, mededelingen en rondvraag, de Kroon-Kaptein puzzel, de Doe Eens Een Gooi puzzel, de veiling en soms een leerzame presentie. Laten we er een mooi postzegeljaar van maken. Jeroen Ooms

Veilingmeester

De veilingmeester heeft aangegeven zijn functie vacant te willen stellen dit omdat medio juni 2023 hij gaat verhuizen en begin 2025 een nieuw huis betrekt. Ik draag het niet zomaar over. Ik kan gedegen inwerken, we kunnen het eventueel samen doen. Denkt u er over na?

Nederland vanaf 1960 tot en met 2002 postfris, ongebruikt of gebruikt en FDC’s verkoopt helemaal niet meer. Deze bied ik om die reden liever niet meer aan. Het frustreert u als verkoper en mij als veilingmeester. Jeroen Ooms

Secretaris

De functie van secretaris is vacant. Meld u aan voor deze bestuursfunctie.

De ledenadministratie van de vereniging wordt bijgehouden door onze stille kracht Wil Peters. Mutaties kunt u doorgeven via de voorzitter. mailadres: voorzitter@onderdeloupe.nl telefoon 06 33583886 maar ook rechtstreeks bij Wil Peters op het adres Brittenhuis 91 2211 VW Noordwijkerhout.

Penningmeester

Aan de bar kan niet meer met contant geld betaald worden alleen met de PIN. Voor het kopen van verlotingplankjes a €0,50 neem contant geld mee. Wanneer u kavels koopt op rekening betaal dan liefst binnen 3 dagen, uiterlijk een week op rekeningnummer NL36 INGB 0000 656547 tnv. PV “Onder de Loupe”Noordwijk. We willen de inzenders graag uitbetalen. Alvast dank. Frans van der Meij en Quirinus Van den Berg.

Het parkeren is veranderd. De oude kraskaarten kunnen niet meer gebruikt worden. in de plaats hiervan heeft de vereniging een parkeerapp via parkeerbeheer ontvangen welke de penningmeester beheert. De werkwijze is als volgt; u parkeert de auto en geeft uw kenteken, merk en type en de tenaamstelling door aan de penningmeester. hij plaatst dit in de app. U betaald hem €1,00 voor 3 uur parkeren Het betaalde bedrag wordt afgedragen aan parkeerbeheer. Het enige nadeel is dat het parkeren van €0,50 naar €1,00 is verhoogd. een stijging van 100%!

Hoofd Rondzendverkeermeester

Het rondzendverkeer is gestopt.
Vanaf 1 januari 2024 ontvangt u geen rondzendingen meer.
Het vele werk weegt niet meer op tegen de opbrengsten van het rondzendverkeer. Er wordt voor de 2 leden die er frequent veel uithalen een (tijdelijke) uitzondering gemaakt. Zij ontvangen gerichte rondzendingen. Quirinus van den Berg