Van de …

Voorzitter

Beste leden, na een jaar niet te hebben gezegeld in verenigingsverband starten we per 13 september met de eerste vergadering van 2021. We hebben als bestuur een turbulent jaar achter de rug. Wil Peters legde om gezondheidsredenen de functie van penningmeester neer, maar we hebben een goede opvolger in de persoon van Frans van der Meij. Het bestuur legt dit voor aan de leden en stellen hem live voor in de oktober vergadering. Het invullen van de secretariaatsfunctie wil niet vlotten. De beide heren hebben zich teruggetrokken als secretaris. Kort daarna is Gerard Warmenhoven aan de Corona gestorven. Als voorzitter ben ik bij condoleance aanwezig geweest. Jeroen Ooms

Secretaris

De functie van secretaris is weer vacant. De ledenadministratie van de vereniging wordt voorlopig bijgehouden door uw voorzitter. Mutaties kunt u aan hem doorgeven. mailadres: voorzitter@onderdeloupe.nl telefoon 06 33583886 Meld u aan voor deze bestuursfunctie.

Penningmeester

Wanneer we vergaderen moeten we door het Corona en de maatregelen 2 zalen huren, per avond €80,00 dit is €20,00 extra. Omdat dit jaar niet alle bijeenkomsten zijn doorgegaan en we per avond afrekenen krijgen we geen rekening van niet doorgegane avonden. We verhogen de contributie voor 2021 niet noch voor 2022. Quirinus Van den Berg.

Hoofd Rondzendverkeermeester

Er zijn weer rondzendboekjes te koop € 1,00 bij het hoofd rondzendverkeer. Wilt u deze ontvangen zoek contact met mij. Telefoonnummer 0252 372537 emailadres qvdberg@ noknok.nl Quirinus van den Berg.

veilingmeester

De kelder ligt vol met te veilen kavels. Na de september vergadering kan ik weer nieuwe kavels aannemen. Jeroen Ooms