Van de …

Voorzitter

Na de gezellige meivergadering gaan we met vakantie! We zien u graag weer op de septembervergadering 11 september 2023.

Deze zomer ga ik gebruiken om te verhuizen naar een nieuwe woning. Per 1 augustus woon ik op de Kerkstraat 1 B 2211RA Noordwijkerhout. Kavels kunnen daar medio augustus worden gebracht na telefonisch overleg. telefoon nr: 06 33583886. Let wel ik heb er minder ruimte dus mogelijk dat de veilingen korter / kleiner worden. Helaas het is niet anders.

Veilingmeester

Tijdens de februarivergadering heeft kavel 89 niet de weg naar de juiste koper gevonden. het gaat om een kavel van Duitsland ongebruikte velletjes. Wilt u controleren of u dit kavel toevallig hebt gekregen van de kaveluitdelers? Hopelijk kunnen we het kavel aan de echte koper overhandigen.

De veilingmeester heeft aangegeven zijn functie vacant te willen stellen dit omdat medio juni 2023 hij gaat verhuizen en eind 2024 een nieuw huis betrekt. Ik draag het niet zo over maar kan tot en met mei inwerken etc. Denkt u er over na?

Nederland vanaf 1960 tot en met 2002 postfris, ongebruikt of gebruikt en FDC’s verkoopt helemaal niet meer. Deze bied ik om die reden liever niet meer aan. Het frustreert u als verkoper en mij als veilingmeester. Jeroen Ooms

Secretaris

De functie van secretaris is vacant. Meld u aan voor deze bestuursfunctie. De ledenadministratie van de vereniging wordt bijgehouden door onze stille kracht Wil Peters. Mutaties kunt u doorgeven via de voorzitter. mailadres: voorzitter@onderdeloupe.nl telefoon 06 33583886 maar ook rechtstreeks op het adres Brittenhuis 91 2211 VW Noordwijkerhout.

Penningmeester

In de losse verkoop (nagenoeg) nieuwe stockboeken a €5,00 Deze kunt u bij de penningmeester aan de bestuurstafel kopen en contant betalen.

Voor de verlotingplankjes of parkeerkaarten beiden a €0,50 neem contant geld mee. Wanneer u kavels koopt op rekening betaal dan liefst binnen 3 dagen, uiterlijk een week op rekeningnummer NL 93 INGB 0000 7715 33. We willen de inzenders graag uitbetalen. Alvast dank. Frans van der Meij en Quirinus Van den Berg.

Hoofd Rondzendverkeermeester

Er zijn weer rondzendboekjes te koop € 1,00 bij het hoofd rondzendverkeer. Wilt u deze ontvangen zoek contact met mij. Telefoonnummer 0252 372537 emailadres qvdberg@ noknok.nl Quirinus van den Berg.