Van de …

Voorzitter

Beste leden, De tweede gezellige Oktoberbijeenkomst zit er op. Een mooie en informatieve presentatie over Ierland door ons lid Jan van Schie maakte de avond helemaal leuk. Hopen dat meerdere leden zoiets willen samenstellen. In November is dit Leo van de Meer met een presentatie “Randverschijnselen” op Italiaanse postzegels. Een goede reden om te komen. Dit naast een kleine viering van ons 70 jarig bestaan als postzegelvereniging. In de Postzegelkoerier staat wat dat inhoudt.

Ik ben samen met Quirinus van den Berg bij Wil Peters onze oud penningmeester geweest om hem in- de bloemen te zetten en de wijn te leggen. 34 jaar penningmeesterschap en maar 1 keer niet aanwezig geweest. Hij bedankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen in al deze jaren. Iets anders, het invullen van de secretariaatsfunctie wil niet vlotten. meldt u aan voor deze functie in dit leuke bestuur. Jeroen Ooms

Secretaris

De functie van secretaris is vacant. De ledenadministratie van de vereniging wordt bijgehouden door onze stille kracht Wil Peters. Mutaties kunt u doorgeven via de voorzitter. mailadres: voorzitter@onderdeloupe.nl telefoon 06 33583886 Meld u aan voor deze bestuursfunctie.

Penningmeester

Bij de afrekening van de kavels hebben we vaak de beschikking over een pinapparaat. Dit lenen we van de postzegelhandelaar Verlooij. Helaas zijn ze door omstandigheden soms niet aanwezig. Neem contant geld mee. Wanneer u koopt op rekenng betaal dan liefst binnen 3 dagen, uiterlijk een week op rekeningnummer NL 93 INGB 0000 7715 33. We willen de inzenders graag uitbetalen. alvast dank. Frans van der Meij en Quirinus Van den Berg.

Hoofd Rondzendverkeermeester

Er zijn weer rondzendboekjes te koop € 1,00 bij het hoofd rondzendverkeer. Wilt u deze ontvangen zoek contact met mij. Telefoonnummer 0252 372537 emailadres qvdberg@ noknok.nl Quirinus van den Berg.

veilingmeester

Deze maand November een veiling bij opbod, de volgende maand december 2021 een veiling met veel afslag. Belooft weer een spektakel te worden. Na December 2021 kan ik weer nieuwe kavels, behalve grote dozen, aannemen. Jeroen Ooms