Wie zijn wij ?

Postzegelvereniging "Onder de Loupe" Noordwijk
De PV "Onder de Loupe" Noordwijk werd opgericht in 1951 als de 25e afdeling van I.V. Philatelica en is in 1995 een zelfstandige postzegelvereniging geworden.
Er werd maandelijks vergaderd van 1951 tot 1965 in Hotel de Zeeleeuw, daarna in de Rank van 1965 tot 1983 en vanaf dat moment tot 2009 in het Buurthuis. Vanaf januari 2009 is onze lokatie in het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk aan Zee.
In 2026 vieren we ons 75 jarig bestaan groots!
 De leden komen altijd de tweede maandag van de maand bijeen en een "normale" agenda ziet er zo uit:
 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en rondvraag
 • Ingekomen stukken te vinden op de bestuurstafel
 • Filatelistische “Doe eens een gooi”puzzel
 • DVD of andere presentatie ( periodiek )
 • Pauze
 • Uitslag van de puzzels
 • Verloting
 • Veiling van zo’n 120 tot 150 kavels (2023)
 • Sluiting
Tevens is er elke maand een mogelijkheid tot het exposeren van postzegels, waar vaak gebruik van wordt gemaakt. U mag en krijgt het woord om te vertellen over uw verzameling of expositie! Als u weet dat agendapunten 1 t/m 3 ongeveer 10 minuten duren dan begrijpt u dat we meer van actie dan van vergaderen houden. In het Trefpunt is er lekkere koffie en ook iets sterkers tegen redelijke prijzen dus dat zit wel goed. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken op de 2de maandag van de maand in het Trefpunt Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee. Om 19.45 uur gaat de zaal open en kunt u de aangeboden kavels van de veiling bekijken. De veilinglijst staat iedere maand op de website. Daarnaast is deze beschreven in ons Maandblad de Postzegelkoerier.